Denne policyen er gyldig for private personer og ikke bedriftskunder.

Som forbruker har du rett til å avbestille din bestilling innen 3 virkedager fra bestillingstidspunktet uansett grunn. Det gjelder både for dør med standardmål og ikke standardmål (spesialtilpassede mål gitt av kunden ved fylling ut av skjemaet). Ved avbestilling skal du sende en skriftlig melding (via e-post) innen 3 virkedager fra bestilingspunktet og få en bekreftelse på avbestilling fra vårt selskap.

Bestilling av skreddersydde produkter (med spesialtilpassede mål) kan være ikke avbestilt. Alle produkter med ikke standardmål (spesialtilpassede mål gitt av kunden ved fylling ut av skjemaet) produseres etter vanlige produksjonsstandarder med en toleranse på +/-1,5 mm  for bredde og høyde. Varene skal produseres etter spesifikasjoner fra kunden uten unntak.

Dersom kunden kansellerer bestillingen innen 3 virkedager, refunderer vi alle omkostninger betalt av kunden i perioden av 14 dager etter at vi har mottatt betaling for varer.

Produkter eller deler du vil returnere til oss skal beholdes i god stand. Du er ansvarlig for tap av, skade på eller ødeleggelse av varer når du beholder den.

Varene skal returneres til oss i god stand og innen 14 dager etter at kunden har mottatt dem. Når de kommer tilbake til oss, forbeholder vi oss retten til å inspisere dem for skade og manglende deler. Ved mangel av eller skade på deler forbeholder vi oss retten til å foreta en delvis betaling eller avslå betaling i sin helhet.

Dersom kunden mottar produktet med fraktskader på ytre emballasje, skal dette noteres på transportørens fraktbrev  eller håndholdt datamaskin/ PDA for fremtidige referanser. Vi ber om å ta bilder av skade på emballasjen. Dersom det er tydelig at hele settet har tegn på skader under transport, kan du nekte å motta varen når den leveres og kreve omlevering.

Dersom du oppdager produsentens feil eller mangler på noen deler innen 7 virkedager etter at varene ble levert, er det ikke nødvendig å returnere hele settet til oss. Du kan ta kontakt med vår kundeserviceavdeling, og da sender vi manglende deler.

Om det foreligger feil som produsenten har ansvar for send e-post til kundeservice@dordirekte.no.